eStudent
   
         
         
    WELCOME TO eStudent | Universiti Selangor    
         
   
   
         
   

LOGIN
Student id Type your student id.
Password Type your password.
 
 
Forgot Password

INFORMATION
:- Course Registration  
:- Student Registration  
:- Examination Result  
:- Student Hostel  
:- Convocations  


   
    >> Memo Student Finance <<    
   

FAKULTI / PUSAT / UNIT No Telefon email
Kampus Shah Alam Kampus Bestari Jaya
Unit Rekod & Konvokesyen 03-5522 3481 03-3280 5020 unit_rekod@unisel.edu.my
03-5522 3461 03-3280 6080
Unit Kewangan Pelajar dan Kawalan Kredit 03-5522 3530 03-3280 5043 studentfinance@unisel.edu.my
03-5522 3527 03-3280 5040
03-5522 3488 03-3280 5042
03-5522 3529 03-3280 5135
03-5522 3531 03-3280 5166
Fakulti Perniagaan dan Perakaunan 03-5522 3546 fba@unisel.edu.my
Fakulti Pendidikan & Sains Sosial 03-3280 5094 jpb_fpss@unisel.edu.my
Fakulti Sains Kesihatan 03-5522 3421 fhs@unisel.edu.my
Fakulti Kejuruteraan dan Sains Hayat 03-3280 5123 fksh@unisel.edu.my
Fakulti Komunikasi, Seni visual Dan pengkomputeran 03-3280 5121 admin-fcvac@unisel.edu.my
Pusat Pengajian Asasi & Umum 03-3280 5152 padu@unisel.edu.my
Pusat Pengajian Siswazah 03-5522 3437 cgs@unisel.edu.my
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 03-3280 5199 helpdesk_cict@unisel.edu.my
Pusat Pembelajaran Digital & Multimedia 03-5522 3515 e_learning@unisel.edu.my
   
         
   
Shah Alam Campus [DU007 (B)]
Jalan Zirkon A 7/A, Seksyen 7, 40000 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel : 603-5522 3400 Fax : 603-5522 3551

Bestari Jaya Campus [DU007-01 (B)]
Jalan Timur Tambahan, 45600 Bestari Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel : 603-3289 7336 Fax : 603-3289 7335
   
         
    © copyright 2012 Unisel - Universiti Selangor - 65 - BJ    
         
s